ANY IDEA IS
POSSIBLE WITH US

We create websites of any complexity,
implementing both simple and
multifunctional solutions.

ANY IDEA IS
POSSIBLE WITH US

We provide IT and Digital services of any complexity, implementing both simple and multifunctional solutions.

What do we do?

Our Main services

We provide Full Service IT and Digital Marketing services.

Web Development

Thanks to the latest software saturation and individual approach, we create unique, creative and professional business sites in accordance with the latest technological standards.

APP Development

Using various latest technologies, our team develops applications that are convenient and easy to use and help you create the best projects.

Game Development

We create well-designed, bright and beautiful graphics, dynamic and thoughtful gameplay with a user-friendly interface.

SMM Services

Our team can make your business recognizable and best represented in the digital spheres, improve sales performance, build a strong brand and community around your products.

SEO Optimization

We perform SEO-optimization of sites, promotion in search engines and increase the visibility of the site on the Internet, Yandex and Google.

Design

Corporate identity is the basis of the organization and the key to its development, the purpose of which is to create and form a clear brand image.

Web Development

Thanks to the latest software saturation and individual approach, we create unique, creative and professional business sites in accordance with the latest technological standards.

APP Development

Using various latest technologies, our team develops applications that are convenient and easy to use and help you create the best projects.

Game Development

We create well-designed, bright and beautiful graphics, dynamic and thoughtful gameplay with a user-friendly interface.

SMM Services

Our team can make your business recognizable and best represented in the digital spheres, improve sales performance, build a strong brand and community around your products.

SEO Optimization

We perform SEO-optimization of sites, promotion in search engines and increase the visibility of the site on the Internet, Yandex and Google.

Design

Corporate identity is the basis of the organization and the key to its development, the purpose of which is to create and form a clear brand image.

Web Development

Thanks to the latest software saturation and individual approach, we create unique, creative and professional business sites in accordance with the latest technological standards.

APP Development

Using various latest technologies, our team develops applications that are convenient and easy to use and help you create the best projects.

Game Development

We create well-designed, bright and beautiful graphics, dynamic and thoughtful gameplay with a user-friendly interface.

SMM Services

Our team can make your business recognizable and best represented in the digital spheres, improve sales performance, build a strong brand and community around your products.

SEO Optimization

We perform SEO-optimization of sites, promotion in search engines and increase the visibility of the site on the Internet, Yandex and Google.

Design

Corporate identity is the basis of the organization and the key to its development, the purpose of which is to create and form a clear brand image.

tariff plans

Flexible Pricing Plans

We have experience working with large and small businesses and are ready to
develop a targeted strategy and plan that’s just right for you.

START

AMD 150
000
Up to 500.000 AMD
 • 5 - 30 days
 • CMS builder
 • Standard design
 • Standard functionality
 • Standard admin panel
 • High security
 • Speed D-C

BUSINESS

AMD 600
000
Up to 900.000 AMD
 • 1 - 3 months
 • CMS pro, Custom Code
 • Individual design
 • Individual functionality
 • Individual administrator functionality
 • High security
 • Free logo (classic)
 • Free payment method (1)
 • Speed B-A

PREMIUM

AMD 900
000
from
 • 2+ months
 • Custom Code
 • Individual design
 • Individual functionality
 • Separate administrative part
 • High security
 • Speed B-A

START

AMD 150
000
Up to 500.000 AMD
 • 5 - 30 days
 • CMS builder
 • Standard design
 • Standard functionality
 • Standard admin panel
 • High security
 • Speed D-C

BUSINESS

AMD 600
000
Up to 900.000 AMD
 • 1 - 3 months
 • CMS pro, Custom Code
 • Individual design
 • Individual functionality
 • Individual administrator functionality
 • High security
 • Free logo (classic)
 • Free payment method (1)
 • Speed B-A

PREMIUM

AMD 900
000
from
 • 2+ months
 • Custom Code
 • Individual design
 • Individual functionality
 • Separate administrative part
 • High security
 • Speed B-A

START

AMD 150
000
from
 • 5 - 30 days
 • CMS builder
 • Standard design
 • Standard functionality
 • Standard admin panel
 • High security

BUSINESS

AMD 600
000
from
 • 1 - 3 months
 • CMS pro, Custom Code
 • Individual design
 • Individual functionality
 • Individual administrator functionality
 • High security
 • Free logo (classic)
 • Free payment method (1)

PREMIUM

AMD 900
000
from
 • 2+ months
 • Custom Code
 • Individual design
 • Individual functionality
 • Separate administrative part
 • High security
Who we are?

A little about us

Who we are?

A little about us

Neetrino is a creative digital agency specializing in unique projects with a creative and professional team.

Over 5 years of work, we have created more than 150 Internet resources, from the simplest catalog site to large Internet portals and online stores, mobile applications, including the creation of a logo and corporate identity, website promotion in search engines, SMM promotion and much more.

We work not only with Armenia, but also with foreign countries: Russia, USA, UAE, Spain, France and other countries.

Who we are?

A little about us

Who we are?

A little about us

Neetrino is a creative digital agency specializing in unique projects with a creative and professional team.

Over 5 years of work, we have created more than 150 Internet resources, from the simplest catalog site to large Internet portals and online stores, mobile applications, including the creation of a logo and corporate identity, website promotion in search engines, SMM promotion and much more.

We work not only with Armenia, but also with foreign countries: Russia, USA, UAE, Spain, France and other countries.

+
Active Users
+
Projects Done
+
Team Members
+
Years of Experience
+
Active Users
+
Projects Done
+
Team Members
+
Years of Experience
Create your business with us

Our company principles

We love what we do

Մեր թիմը համալրված է տարաբնույթ մարդկանցով և մեր տարբերությունները մեզ օգնում են գտնել տարատեսակ լուծումներ, որոնք գոհացնում են և’ մեզ, և’ մեր պատվիրատուներին։ Մեր աշխատանքն ու հաջողությունները մեզ մոտիվացնում են գերազանցել ինքներս մեզ։ Մեր թիմի հաջողության գրավականը մեր սերն է մեր աշխատանքի հանդեպ։

Մենք մշտապես ապահովում ենք բարձր որակ

Ինտերնետային հզոր ռեսուրսների ստեղծումը, մեզ տալիս է երաշխիք մեր հաճախորդների վստահությանն ու գոհունակությանը արժանանալու համար։
Սա է ստիպում մեզ չխնայել մեր ժամանակը և գիտելիքը՝ նոր տեխնոլոգիաների ինտեգրման, որակի բարելավման և բարդ լուծումների իրականացման վրա։

Մշտապես կիրառում ենք նորարական տեխնոլոգիաներ

Մեր գրանցած յուրաքանչյուր հաջողությունից հետո մենք բարձրացնում ենք մեր առաջ դրվող խնդիրների սանդղակը։
Մենք սիրում ենք հատել սահմանները և շարունակել փորձարկել՝ լինելով լավագույն գործընկերը, ում մեր հաճախորդները կարող են ձեռք բերել: Տեխնոլոգիաները զարգանում են ամեն օր, ուստի հաջողելու և մշտապես առաջադիմելու համար մենք պետք է առաջ քայլենք: 

Մենք միշտ հզորացնում ենք մեր թիմը գիտելիքով և նորանոր հմտություններով

Մենք մեր ամբողջ ուժը ներդրել ենք, որպեսզի մեր հաճախորդներին մատուցենք ամենաառաջատար թվային հնարավորությունները: Մենք միշտ աջակցում և հորդորում ենք մեր թիմի անդամներին, մշտապես կիրառել նորանոր գործիքներ և գիտելիքներ։

What is PCC Advertising?

At their core, keywords are one of — if not the most — single important component of a successful SEO campaign. Keywords refer to the words typed into a search box – be it on Google, Bing, or Yahoo. However, there is much more to keywords than just that.

The keywords typed into a search box reveal certain details about customers and how they go about searching for things. Knowing this, it’s important to target keywords that mimic your customer’s minds and search tendencies.

Portfolio

Our Latest Case Studies

reviews

What our customers say

en_USEN

Սիրելի այցելուներ կայքը դեռևս գտնվում է պատրաստման փուլում։

Հնարավոր է լինեն որոշ թերություններ